Właściciel
mgr Marcin Czerkawski

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Specjalność Ekofizjologia Roślin
Doradca z Środków Ochrony Roślin

Certyfikat nr 23/04/2016 VESPA